Diensten

Speciale projecten

Speciale projecten

 Onze zuigwagens zijn geschikt voor het zuigen van grond, zand, grind, water, groen- en restafval op moeilijk bereikbare locaties. Direct naast/achter de wagen, maar ook over grotere afstanden tot +/-150 m1 (afhankelijk van het te zuigen materiaal).

 

Voorbeelden van speciale projecten:

  • Reinigen van opslagtanks, silo’s;
  • Vrijzuigen van leiding-/rioleringssytemen onder vloeren en in kruipruimtes;
  • Vrijzuigen van funderingen voor funderingsherstel of verbouwingen;
  • Aanbrengen of vervangen lantaarnpalen
  • Zuigen tbv gronduitwisseling of grondverbetering rond straatbomen;
  • Maken van voedingspijlers rond straatbomen;
  • Zuigen rond boomwortels i.v.m. kabel- en leidingonderhoud.