Diensten

Speciale projecten

Speciale projecten

De zuigwagens zijn geschikt voor het zuigen van grond, zand, grind, en water. Direct naast/achter de wagen, maar ook op moeilijk bereikbare plaatsen en over grotere afstanden tot +/-150 m1 (afhankelijk van het te zuigen materiaal).

 

Voorbeelden van speciale projecten:

  • Reinigen van opslagtanks, silo’s;
  • Vrijzuigen van leiding-/rioleringssytemen onder vloeren en in kruipruimtes;
  • Vrijzuigen van funderingen voor funderingsherstel of verbouwingen;
  • Aanbrengen of vervangen lantaarnpalen
  • Zuigen tbv gronduitwisseling of grondverbetering rond straatbomen;
  • Maken van voedingspijlers rond straatbomen;
  • Zuigen rond boomwortels i.v.m. kabel- en leidingonderhoud.