Zuigtechniek

Zuigtechniek

Bij Vroom Zuigtechniek huurt u eenvoudig een zuigwagen om het gewenste materiaal te verwijderen. Onze zuigwagens zijn op meerdere vlakken inzetbaar. Zo kunnen ze worden ingezet voor het verwijderen van bijvoorbeeld grond, grind of zand. Daarnaast kan ook water of andere stoffen probleemloos worden opgezogen door een van onze zuigauto’s.

 

Toepassing Zuigtechniek

Zuigwagens zijn geschikt voor het zuigen van grond, zand, grind, water, groen- en restafval. Op moeilijk bereikbare plaatsen is de inzet van zuigtechniek de ideale oplossing. Direct naast en achter de wagen is het mogelijk materiaal te verwijderen, maar ook over grotere afstanden tot +/-150 m1 (afhankelijk van het te zuigen materiaal) kan zuigtechniek worden toegepast. Met de inzet van de zuigwagen kan schade aan hoogwaardige ondergrondse infrastructuur voorkomen.

 

Industrie Zuigtechnieken

In de industrie worden zuigauto’s voornamelijk ingezet voor het opsporen en/of in kaart brengen van bestaande kabels en leidingen. Omliggende grond wordt zorgvuldig en zonder bijkomende schade verwijdert rondom bestaande kabels en leidingen. Daarnaast kan zuigtechniek worden toegepast bij het leegmaken van silo’s en putten. Ook bij vervuiling van de bodem of wanneer bodemsanering gewenst is kan de vacuümwagen gebruikt worden.

 

Zuigtechniek bij milieuschade en calamiteiten

Bij milieuschade en calamiteiten kan onze zuigtechniek worden ingezet. Voorbeelden van milieuschade diensten zijn o.a. het saneren van vervuilde grond of grind (indien nodig met behulp van adembescherming) en opschonen van leidingtracé’s. Naast milieuschade worden onze vacuümwagens ook ingezet bij calamiteiten. Calamiteiten situaties waarbij zuigwerk ingezet wordt is bij het opzuigen van vloeistoffen of vaste stoffen na ongelukken. Ook het vrijzuigen van leidingen of riolering bij verstoppingen, leidingbreuk en overstromingen (door zware regenval) vallen onder onze calamiteiten zuigtechniek diensten.

 

Voordelen Zuigtechniek

Een van de voordelen van de inzet van zuigtechniek ten opzichte van machinaal graven is de mogelijkheid tot precisiewerk bij vaste stoffen. Op plaatsen waar hoogwaardige infrastructuur als wortels en leidingen in de grond zit, biedt zuigtechniek een schadevrij oplossing. Zo wordt schade aan omliggende aansluitingen voorkomen. Het huren van een zuigwagen is in projecten waarbij zorgvuldigheid en precisiewerk centraal staat de ideale oplossing.

 

Werkt u aan een project waarbij materiaal probleemloos en schadevrij verwijderd moet worden? Neem dan contact met ons op of bel 078-6160666