Grondzuigen

Grondzuigen

In Nederland zijn in de grond enorm veel kabels en leidingen te vinden. Denk bijvoorbeeld aan internetkabels, elektriciteitskabels, waterleidingen of rioleringsbuizen. Als er een scheur in een kabel zit, nieuwe leidingen moeten worden aangelegd of kabels moeten worden vervangen, dan is grond zuigtechniek de ideale oplossing. Door het wegzuigen van grond rondom de leidingen, kunnen de leidingen eenvoudig worden blootgelegd zonder ze te beschadigen.


Grond zuigen bij bestaande leidingen

De grondzuigwagens die gebruikt worden voor het grond zuigen, zijn op meerdere vlakken inzetbaar. Bijvoorbeeld wanneer er een kabel of leiding hersteld moet worden, of wanneer er rioolproblemen bij een woning zijn ontstaan. De grondzuigwagen zorgt er dan voor dat de omliggende grond wordt weggezogen, zonder schade toe te brengen aan omliggende leidingen. Ook water en andere stoffen worden probleemloos opgezogen, zodat de leidingen direct helemaal blootliggen. Grondzuigen is gebruikelijk binnen grond-, water- en wegenbouw, bij kabel- en leidingbeheer en rail beheer. Ook voor precisiewerk en werkzaamheden in de industrie komen deze technieken prima van pas.

 

Grond zuigen in de industrie

Binnen de industrie wordt grondzuigen vaak toegepast om een in kaart te brengen waar kabels en leidingen zich in de grond bevinden. Ook voor het leegmaken van silo’s en putten kunnen grondzuigwagens worden ingezet. Tevens wordt de grondzuiger gebruikt bij het verwijderen van vervuiling en bij het uitvoeren van bodemsanering.

 

Grondzuigen bij calamiteiten en milieuschade

Ook bij calamiteiten en milieuschade wordt de grondzuigtechniek regelmatig geraadpleegd. Zo wordt de grondzuiger bijvoorbeeld gebruikt om leidingtracé’s op te schonen. Denk hierbij aan het vrij maken van leidingen en riolering die verstopt zijn geraakt. Leidingen die ineens veel water te verwerken krijgen, bijvoorbeeld bij zware neerslag, kunnen soms niet al het water verwerken en verstoppen doordat ook zand, bladeren en takken in de leidingen terechtkomen. Met zuigtechniek Bovendien worden deze wagen ingezet om vloeistoffen of vaste stoffen na ongelukkig op te zuigen of om vervuilde grond te saneren.

 

Grondzuigers inzetten bij de aanleg van leiding en kabels

Grond zuigen worden ook ingezet bij het aanleggen van nieuwe ondergrondse infrastructuur. Wanneer de zuigwagen ingezet wordt bij het aanleggen van nieuwe kabels en leidingen, wordt eventuele schade aan bestaande ondergrondse aansluitingen voorkomen. Waar bij machinaal graven vaak kabels geraakt worden, gaat de grondzuigwagen veel preciezer te werk. Zo wordt er tijdens het verwijderen van grond, om wat voor reden dan ook, geen schade aangebracht door deze techniek.

 

Bent u bezig met een project waarbij grond probleemloos en schadevrij verwijderd moet worden? Neem dan contact met ons op of bel 078-6160666