Grondzuigen

Grondzuigen

Grond zuigtechniek

In Nederland zijn in de grond enorm veel kabels en leidingen te vinden. Denk bijvoorbeeld aan internetkabels, elektriciteitskabels, waterleidingen of rioleringsbuizen. Als er een scheur in een kabel zit, nieuwe leidingen moeten worden aangelegd of kabels moeten worden vervangen, dan is grond zuigtechniek de ideale oplossing. Door het wegzuigen van grond rondom de leidingen, kunnen de leidingen eenvoudig worden blootgelegd zonder ze te beschadigen. Dit in tegenstelling tot graafmachines, waarbij het uitgraven van kabels en leidingen enerzijds een stuk meer tijd kost en anderzijds meer risico met zich meebrengt wat betreft het beschadigen van deze kabels of leidingen. Grondzuigwagens kunnen, naast het wegzuigen van grond, ook andere materialen wegzuigen, zoals zand, grond, grind, stof, klei, gravel, stenen, veen en puin. Probleemloos en schadevrij grond verwijderen doe je eenvoudig met de grond zuigtechniek van Vroom Zuigtechniek. 


Grond zuigen bij bestaande leidingen

De grondzuigwagens die gebruikt worden voor het grond zuigen, zijn op meerdere vlakken inzetbaar. Bijvoorbeeld wanneer er een kabel of leiding hersteld moet worden, of wanneer er rioolproblemen bij een woning zijn ontstaan. De grondzuigwagen zorgt er dan voor dat de omliggende grond wordt weggezogen, zonder schade toe te brengen aan omliggende leidingen. Ook water en andere stoffen worden probleemloos opgezogen, zodat de leidingen direct helemaal blootliggen. Grondzuigen is gebruikelijk binnen grond-, water- en wegenbouw, bij kabel- en leidingbeheer en rail beheer. Ook voor precisiewerk en werkzaamheden in de industrie komen deze technieken prima van pas.

 

Grond zuigen bij moeilijk bereikbare plaatsen

In sommige gevallen kunnen graafmachines niet worden ingezet, omdat ze bijvoorbeeld te groot zijn. Denk aan het graven van bouwputten of het verwijderen van grondstoffen op moeilijk bereikbare plekken. Grondzuigwagens hebben een zuigbereik van +/- 100 meter, wat het toch mogelijk maakt om te graven of zuigen op plekken waar dat anders niet machinaal mogelijk is. Dit zorgt ervoor dat grond zuigen tevens geschikt is voor het uitgraven van kruipruimtes en/of kelders. In een enkeling van de gevallen wordt grondzuigen zelfs toegepast bij het leegzuigen van paardenbakken.

 

Grondzuigwagens inzetten in de industrie

Binnen de industrie wordt grondzuigen vaak toegepast om een in kaart te brengen waar kabels en leidingen zich in de grond bevinden. Ook voor het leegmaken van silo’s en putten kunnen grondzuigwagens worden ingezet. Tevens wordt de grondzuiger gebruikt bij het verwijderen van vervuiling en bij het uitvoeren van bodemsanering. Grondzuigtechniek wordt met name toegepast bij infratechnische- en chemiebedrijven, op bedrijfs- en overslagterreinen en bij raffinaderijen

 

Grondzuigen bij calamiteiten en milieuschade

Ook bij calamiteiten en milieuschade wordt de grondzuigtechniek regelmatig geraadpleegd. Zo wordt de grondzuiger bijvoorbeeld gebruikt om leidingtracé’s op te schonen. Denk hierbij aan het vrij maken van leidingen en riolering die verstopt zijn geraakt. Leidingen die ineens veel water te verwerken krijgen, bijvoorbeeld bij zware neerslag, kunnen soms niet al het water verwerken en verstoppen doordat ook zand, bladeren en takken in de leidingen terechtkomen. Met grond zuigtechniek is dit probleem snel opgelost. Bovendien worden deze wagen ingezet om vloeistoffen of vaste stoffen na ongelukkig op te zuigen of om vervuilde grond te saneren.

 

Grondzuigers inzetten bij de aanleg van leiding en kabels

Grond zuigen worden ook ingezet bij het aanleggen van nieuwe ondergrondse infrastructuur. Wanneer de zuigwagen ingezet wordt bij het aanleggen van nieuwe kabels en leidingen, wordt eventuele schade aan bestaande ondergrondse aansluitingen voorkomen. Waar bij machinaal graven vaak kabels geraakt worden, gaat de grondzuigwagen veel preciezer te werk. Zo wordt er tijdens het grond verwijderen, om welke reden dan ook, geen schade aangebracht door deze techniek.

 

Grondzuigwagen nodig?

Bent u bezig met een project waarbij grond probleemloos en schadevrij verwijderd moet worden? Zet voor grondzuigtechniek een grondzuigwagen van Vroom Zuigtechniek in. Neem contact met ons op of bel 078-6160666 voor de mogelijkheden.