Diensten

Kabel- en Leidingbeheer

Kabel- en Leidingbeheer

Op plaatsen waar hoogwaardige infrastructuur als wortels en leidingen in de grond zit, biedt het zuigen van vaste stoffen grote voordelen ten opzichte van het graven van vaste stoffen.

Met name het veiligheidsaspect speelt hierbij een grote rol.

 

Met de inzet van de zuigwagen wordt schade aan hoogwaardige ondergrondse infrastructuur voorkomen.

Voorbeelden van kabel- en leidingbeheer:

  • Blootleggen van kabels en leidingen;
  • Localiseren van kabels en leidingen;
  • Proefsleuven maken voorafgaand aan grond-, hei- of boorwerkzaamheden;
  • Verdieping van leiding- en kabeltracé’s i.v.m. uitbreiding of onderhoudswerkzaamheden.