Grindzuigen

Grind zuigen

Bent u op zoek naar een zuigwagen om grind af te zuigen? Bij Vroom Zuigtechniek huurt u eenvoudig een grind zuigwagen om ongewenst grind te verwijderen. Bovendien zijn onze zuigwagens multi-toepasbaar zo kunnen ze naast het grindzuigen worden ingezet voor zuigen van zand, grond, water en diverse andere stoffen.

Grind zuigen in de Industrie

Grind zuigwagens zijn geschikt voor het zuigen van grind. Om deze reden worden zuigwagens in de industrie vaak toegepast bij het lokaliseren van bestaande kabels en leidingen. Materialen zoals grind maar ook zand, grond en andere stoffen worden zonder schade aan te brengen aan de omgeving opgezogen. Op lastig te bereiken plekken is de inzet van grind zuigtechniek de gepaste oplossing. Zelfs over grotere afstanden, tot +/-150 m1 (afhankelijk van het te zuigen materiaal), kan grind worden afgezogen. Daarnaast wordt de grindzuiger ingezet bij het opzuigen van grind in silo’s en/of putten. Verder kan een grind zuigwagen ingezet worden voor het verwijderen van vervuiling en bij het uitvoeren van bodemsanering.

Grind zuigen bij Kabel- en Leidingbeheer

Grind afzuigen rond bestaande leidingen zorgt ervoor dat omliggende grond wordt afgezogen zonder schade toe te brengen aan het bestaande leidingwerk. Dit kan wenselijk zijn bij herstel werkzaamheden aan kabels en leidingen. Een andere inzet voor grind opzuigen bij leidingbeheer kan het oplossen van rioolproblemen bij een woning zijn. De zuigwagens welke gebruikt worden geven de mogelijkheid om secuur te werken, wat ook uitstekend van pas komt bij het aanleggen van een nieuwe ondergrondse infrastructuur.

Grind afzuigen bij Milieuschade en Calamiteiten

Bij milieuschade en calamiteiten kan grind zuigen ook worden ingezet. Opschonen van leidingtracé’s, dus het vrijmaken van leidingen en rioleringen die verstopt zijn geraakt is een voorbeeld hiervan. Daarnaast wordt de grind zuigwagen toegepast bij milieuschade klussen zoals het saneren van vervuilde grond, indien nodig met adembescherming. Verder kan grind opzuigen gewenst zijn bij leidingbreuk en overstromingen door zware regenval.

Grind opzuigen?

Werkt u aan een project waarbij grind probleemloos en schadevrij verwijderd moet worden? Neem dan contact met ons op of bel 078-6160666.

 

Linkpartners