Diensten

Milieu en calamiteiten

Onze machines kunnen worden ingezet bij het verhelpen van milieuschade en calamiteiten.

 

Voorbeelden van diensten bij milieu en calamiteiten:

  • Saneren van vervuilde grond of grind, zonodig met behulp van adembescherming;
  • Calamiteiten, opzuigen van vloeistoffen of vaste stoffen na ongelukken;
  • Opschonen leidingtracé’s;
  • Zuigwerk bij overstromingen door zware regenval;
  • Vrijzuigen van leidingen/riolering bij verstoppingen of leidingbreuk.